ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิลำดับที่ 36 ในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีโรงพยาบาลในเครือBDMS ทั้งหมด 49 แห่ง โดยโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางในการรักษาพยาบาลเฉพาะทางในภาคเหนือของประเทศไทย 

 

มาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน JCI

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ได้รับการรับรองจาก Joint Commission International องค์กรกำกับมาตรฐานด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มุ่งมั่นที่จะให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานระดับสากล ด้วยทีมแพทย์และทีมสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาซึ่งได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับโลก พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงมีการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อระหว่างทีมแพทย์และทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยที่สุด

 

900x600-px-Dr.Niwat-thai

วิสัยทัศน์


โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านบริการทางการแพทย์ในการให้บริการต่อเนื่องครบวงจร ด้วยเอกลักษณ์แบบไทยๆ ทั้งในเขตภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน

พันธกิจ


เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย การบริหารธุรกิจที่มีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมบุคลากรที่มีความสามารถ ยึดมั่นในคุณภาพและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง และด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

ค่านิยมองค์กร


เหนือกว่าความเป็นเลิศ

ความมุ่งมั่น แรงผลักดัน และพันธะสัญญา ไม่ใช่เพียงเพื่อให้บรรลุตามระดับมาตรฐานแต่เป็นการก้าวข้ามมาตรฐานความเป็นเลิศระดับสากล

สร้างให้เกิดความเข้าใจ

ยื่นมือเข้าช่วยเหลือผู้เข้ารับบริการด้วยความเข้าใจ คำนึงถึงความรู้สึก ประสบการณ์และมุมมอง

จรรยาบรรณธำรงไว้

ทำอย่างที่พูด ปฏิบัติตามปรัชญา จรรยาบรรณและซื่อตรงต่อวิชาชีพ

คงเอกลักษณ์ไทยด้วยใจบริการ

ส่งต่อประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับผู้เข้ารับบริการ ด้วยการบริการแบบไทยๆ