สมาชิกบัตรชีววัฒนะ

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เราเชื่อว่าการมีชีวิตที่ดีและเหมาะสมนั้น เริ่มต้นด้วยการตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและป้องกันสุขภาพที่ดี นั่นคือ เหตุผลของโครงการบัตรสมาชิกชีววัฒนะในกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งเป็นบัตรอภิสิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบให้สิทธิประโยชน์เหนือกว่าบัตรใดๆ ตลอด 3 ปีของการเป็นสมาชิก ด้วยเทคโนโลยีและบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการไว้วางใจ ครอบคลุมการดูแลรักษาสุขภาพครบถ้วนในทุกด้านอย่างดีที่สุด

สิทธิประโยชน์ของบัตรทั้ง 4 ประเภท

บัตรชีววัฒนะเพอร์เฟคท์ไดมอนด์ (Chivawattana Perfect Diamond Card)

มอบสิทธิประโยชน์สำหรับท่านสมาชิกคน สำคัญ ด้วยการตรวจวินิจฉัยเพื่อดูแลสุขภาพ เชิงป้องกันและการรักษาโรคโดยเทคโนโลยี ทางการแพทย์ที่ล้ำหน้า ไม่ว่าท่านจะเป็น ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน หรือแม้ในยามฉุกเฉิน บัตรเดียวเพื่อความอบอุ่นใจสูงสุดใน การดูแลสุขภาพ ตลอดอายุการเป็น สมาชิก 3 ปี

บัตรชีววัฒนะไพรม์แพลทินัม (Chivawattana Prime Platinum)

มอบสิทธิประโยชน์สำหรับท่านสมาชิกคน สำคัญ ด้วยการตรวจวินิจฉัยเพื่อดูแลสุขภาพ เชิงป้องกันและการรักษาโรคโดยเทคโนโลยี ทางการแพทย์ที่ล้ำหน้า ไม่ว่าท่านจะเป็น ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน หรือแม้ในยามฉุกเฉิน บัตรเดียวเพื่อความอบอุ่นใจสูงสุดใน การดูแลสุขภาพ ตลอดอายุการเป็น สมาชิก 2 ปี

บัตรชีววัฒนะแวลูโกลด์ (Chivawattana Value Gold)

มอบสิทธิประโยชน์สำหรับท่านสมาชิก คนสำคัญ ด้วยการตรวจวินิจฉัยเพื่อดูแล สุขภาพเชิงป้องกันและการรักษาโรค โดยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำหน้า ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน หรือ แม้ในยามฉุกเฉิน บัตรเดียวเพื่อความอบอุ่น ใจสูงสุดในการดูแลสุขภาพ ตลอดอายุการ เป็นสมาชิก 1 ปี

บัตรชีววัฒนะจูเนียร์ (Chivawattana Junior)

เพราะการดูแลสุขภาพที่ดีตั้งแต่เยาว์วัย คือ รากฐานอันสำคัญสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี คุณภาพ บัตรจูเนียร์ ขอเป็นอีกหนึ่งคุณค่า ใหม่ของการดำรงชีวิต เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ ในการเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสม ด้วย สิทธิประโยชน์ที่คัดสรรเป็นพิเศษ บัตรเดียว เพื่อความอบอุ่นใจในการวางรากฐานสุขภาพ ที่ดีแก่ลูกหลาน ตลอดอายุการเป็นสมาชิก 3 ปี

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โทร : 052-089-899

ตารางเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์บัตรสมาชิกชีววัฒนะ
บัตรสมาชิกชีววัฒนะเป็นโปรแกรมพิเศษในการช่วยดูแลสุขภาพของสมาชิกครอบคลุมการตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจวินิจฉัยโดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง ทั้งในยามฉุกเฉิน ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ทั้งนี้เพื่อการดูแลสุขภาพของท่านและครอบครัว สิทธิประโยชน์ของบัตรสมาชิกชีววัฒนะสามารถใช้ได้กับเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวชและบีเอ็นเอช ซึ่งมีทั้งหมด 33 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF