ศูนย์สมองและระบบประสาท

Neuroscience Center (Brain Center)

เนื่องจากสมองและระบบประสาทมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสั่งการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย หากมีความผิดปกติเกิดขึ้น อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิต เป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงนิทรา  แขน ขา อ่อนแรง เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือทิ้งความพิการแก่ร่างกายได้ ดังนั้น ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นจึงต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ ก่อนนำไปสู่การรักษา ร่วมกับการป้องกันไม่ให้เกิดโรคซ้ำ รวมทั้งการฟื้นฟูระบบประสาทให้กลับมาแข็งแรง หลงเหลือความพิการให้น้อยที่สุด ร่างกายและจิตใจจึงจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีความพร้อมในการให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาและให้การดูแลอย่างครบวงจร โดยผู้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาล เจ้าหน้าที่ จากสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการฟื้นฟู หรือพบประสาทศัลยแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเรามีระบบ Stroke pathway เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความพิการ