ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ (IMS)
ให้บริการดูแลรักษาและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติ โดยมีทีมงานทั้งแพทย์ พยาบาล ที่มีความสามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างๆ เช่น อังกฤษ, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ฮินดู, จีน มีบริการทั้งแบบผู้ป่วยนอกและรับรักษาไว้ใน รพ. เปิดให้บริการ 24 ชม. ให้บริการรักษาโรคทุกระบบ และบริการตรวจสุขภาพ

ความเคารพในควาามแตกต่างของผู้ป่วย นับเป็นจุดเด่นของโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่พร้อมให้การต้อนรับผู้ป่วย จากหลากหลายวัฒนธรรม ซึ่งเดินทางจากต่างประเทศเพื่อเข้ารับการรักษา เราจึงออกแแบคลินิกให้เป็นบรรยากาศ เดียวกับเจ้าของประเทศ เพื่อให้บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติโดยเฉพาะ ประกอบด้วยศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น (JMS) ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวอาหรับ (AMS) และศูนย์บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ (IMS) ด้วยบริการที่อบอุ่นและเป็นมิตร เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายและเกิดความพึงพอใจสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านแปลภาษา บริการต่ออายุวีซ่า และบริการตรวจคนเข้าเมืองโรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดให้บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติกว่า 160 ประเทศทั่วโลก และยังคงได้รับการยกย่องว่าสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้ป่วยได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยนานาชาติช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น ฟื้นตัวเร็วขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งใช้ระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาลน้อยลง โดยคำนึงถึงคุณภาพและความใส่ใจเป็นหลัก

บริการพิเศษเฉพาะบุคคล

บริการด้านล่ามแปลภาษากว่า 24 ภาษา ช่วยให้ผู้ป่วยชาวต่างชาติอุ่นใจราวกับอยู่บ้านของตัวเองด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และล่ามที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยชาวต่างชาติตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษา รวมถึงบริการนัดหมายเวลา การให้ข้อมูลการตรวจรักษา บริการทางการแพทย์ การจัดเตรียมยาน พาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การให้คำแนะนำด้านค่าใช้จ่าย และการแจ้งข่าวให้กับบุคคลที่ผู้ป่วยต้องการ

เราตระหนักดีว่าแต่ละวัฒนธรรมมีข้อกำหนดด้านอาหารแตกต่างกัน เราจึงให้ความสำคัญในการจัดเตรียมอาหาร ห้องพัก และบริเวณโดยรอบเป็นพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณี ความชื่นชอบ และความเชื่อของผู้ป่วยต่างชาติแต่ละราย

การต้อนรับผู้มาเยือน

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากต่างถิ่น เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อประเพณีอันดีงามนี้ ผ่านบริการและสิ่งอำนวยความ สะดวกหลากหลายรูปแบบ พร้อมมอบความเอาใจใส่แก่ผู้ป่วย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และรู้สึกผ่อนคลายตลอดเวลาขณะเข้ารับการรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้รับการยกย่องในด้านคุณภาพของบุคลากร ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้รับ มาตรฐานสากลในการตรวจและรับรองจาก Joint Commission International (JCI) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลก

คำแนะนำสำหรับการเดินทางมาโรงพยาบาลกรุงเทพ (link)

ตารางรถบริการ Shuttle Bus Services (link)

สอบถามเพิ่มเติม ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โทร. 0 2310 3000 หรือ โทร.1719 Email: info@bangkokhospital.com