ตำแหน่งงาน

ผู้ช่วยเภสัช

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ Microsoft Office พื้นฐานได้
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะการทำงานได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 

 

 

Apply Now
เภสัชกร

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) หรือ สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มุ่งเน้นในการบริการตามมาตรฐานวิชาชีพและองค์กร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความละเอียดรอบคอบ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 

 

 

 

 

 

 

Apply Now
พยาบาลวิชาชีพ OPD

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1-2 ปี หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Apply Now
พยาบาลวิชาชีพ IPD

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1-2 ปี หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Apply Now
ผู้ช่วยพยาบาล OPD (หลักสูตร 1ปี)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือ หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
Apply Now
ผู้ช่วยพยาบาล IPD (หลักสูตร 1ปี)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือ หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา

 

 

 

 

 
Apply Now
เจ้าหน้าที่ Call Center
ผู้ช่วยทันตแพทย์ (Dentist Assistant)

คุณสมบัติ
– เพศหญิง อายุ ระหว่าง 22-35 ปี
– วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ปวช ,ปวส ,ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ อย่างน้อย 2 ปี
– สุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี
– ใจรักงานบริการ
– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– สามารถเริ่มงานได้ทันที
– สามารถช่วยเหลือทันตกรรมได้หลากหลายสาขา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Now
เจ้าหน้าที่องค์กรแพทย์ (พยาบาล)

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งพยาบาลในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3-5 ปี
มีความสามารถในการประสานงานกับแพทย์ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงพยาบาล

มีสามารถในการใช้ Microsoft office  Ex. Word,Excel และ Power point ได้ดี

 

 

Apply Now
พยาบาลวิชาชีพ ER

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3-5 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Apply Now
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งยา (Part-time)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • รับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่หลัก

 • รับส่งยา และเอกสารต่างๆ ภายในโรงพยาบาล
Apply Now
UM Nurse

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง UR/UM Nurse ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3-5 ปี
มีความสามารถในการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง

 

Apply Now
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้(ต่างประเทศ)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีลูกหนี้ หรือสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก
Apply Now
เจ้าหน้าที่การเงิน ( Cashier Officer)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความสามารถใน พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความสามารถในการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
Apply Now
พยาบาลวิชาชีพ ICU

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3-5 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Apply Now
วิสัญญีพยาบาล

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล 1 ปี
 • หากประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Now
นักรังสีเทคนิค

คุณสมบัติ

 •  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
 • มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ยืนดีรับนักศึกษาจบใหม่

 

Apply Now
หัวหน้าแผนกบัญชี

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์งานระดับหัวหน้างานในสายงานบัญชีอย่างน้อย 5-10 ปี
  • มีความสามารถในการประสานงานและการเจรจาต่อรอง การบริหารจัดการ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับดีมาก
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก
Apply Now
ช่องทางการสมัคร
 1. กรอกรายละเอียดส่วนตัวพร้อมทั้งแนบเรซูเม่ ในเว็บไซต์
 2. ส่งรายละเอียดส่วนตัวพร้อมทั้งแนบเรซูเม่ ไปยังอีเมล[email protected]
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 052-089-747 , 052-089-727   ติดต่อได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-12.00 น. และ 13.00- 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)