ร่วมงานกับเรา

ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
88/8 หมู่ 6 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่, 50000

โทร. 0-52089-888 หรือ 1719
E-mail : recruit@bhc.com