บริการรถรับส่งฟรี
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มีบริการรถรับส่งฟรีระหว่าง :
  • จากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ถึงเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่
  • จากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ถึงศูนย์การค้าเมญ่า
ตามตารางด้านล่างนี้

Free Shuttle Service

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรถโดยสาร กรุณาติดต่อ052 081 435 or 1719.