ธาราบำบัด (Hydrotherapy)

Tag คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู | วันที่ มีนาคม 9, 2018

 

คลินิกกายภาพบำบัด  โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เปิดให้บริการเครื่องออกกำลังกายแบบใหม่ที่ออกแบบ โดยผสานคุณประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบวิ่งบนสายพาน และประโยชน์ของการบำบัดในน้ำ เพื่อลดการบาดเจ็บบริเวณข้อต่อและกล้ามเนื้อ รวมถึงเพื่อการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังสามารถปรับระดับความลึกตามแผนการรักษาที่แพทย์กำหนด ให้เหมาะสมกับสภาวะของผู้ที่มาออกกำลังกาย รวมถึงสามารถสร้างโปรแกรมเฉพาะบุคคลได้อย่างอิสระ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล

เครื่องนี้ติดตั้งอยู่ในห้องส่วนตัว มีจอแสดงภาพให้เห็นการเคลื่อนไหวของขาขณะใช้งาน เป็นการประเมินผลขณะฝึก ทำให้สามารถปรับท่วงท่าของการยืน การเดินให้ถูกต้องได้ทันที เครื่องออกกำลังกายบนสายพานวิ่งในน้ำ จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูร่างกาย นักกีฬา ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการออกกำลังกายแบบเสริมสร้างความสามารถ

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาทางกายภาพบำบัด  ซึ่งเป็นวิธีการใช้น้ำเป็นสื่อหรือตัวกลางในการรักษา โดยอาศัยคุณสมบัติของน้ำ ช่วยพยุงรองรับทุกส่วนของร่างกาย เมื่อเราลงไปอยู่ในน้ำจะทำให้น้ำหนักของเราน้อยกว่าน้ำหนักขณะอยู่บนพื้นราบ ทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้อิสระและง่ายขึ้น ช่วยลดแรงกระแทก ปรับอุณหภูมิน้ำให้เหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในขณะฝึกและออกกำลังในน้ำ

 

ธาราบำบัดสามารถช่วยฟื้นฟูสุขภาพทั้งร่างกาย และจิตใจของผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆ  เช่น

 1. กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อหรือปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง  ซึ่งส่งผลให้กล้ามเนื้อลดลง ไม่สามารถกลับไปใช้งานได้อย่างปกติ ในการรักษาด้วยวิธีทำธาราบำบัดนั้น จะมีการออกแบบท่าออกกำลังกายและปรับอุณหภูมิน้ำให้เหมาะสมกับส่วนที่มีปัญหาและเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อที่หายไป เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้
 2. กลุ่มนักกีฬา ซึ่งจะแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ กลุ่มนักกีฬาที่เตรียมตัวก่อนเข้าร่วมการแข่งขั้น และ กลุ่มนักกีฬา ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูหลังจากการบาดเจ็บ เช่น นักวิ่งมาราธอน, ฟุตบอล, วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล เป็นต้น
 3. กลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังต่างๆ เป็นการฝึกการเคลื่อนไหวในน้ำจะช่วยให้ง่ายต่อการทรงตัว
 4. กลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุเกี่ยวกับกระดูก  ซึ่งอยู่ในช่วงหลังผ่าตัดหรือหลังถอดเฝือก โดยเฉพาะในส่วนกระดูกสันหลังและกระดูกขา การฝึกเคลื่อนไหวให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติจะมีข้อจำกัด คืออาการเจ็บจากแผลผ่าตัดและข้อต่อที่ยึดติด ทำให้ยากต่อการฝึก ธาราบำบัดจะมีส่วนช่วยในการพยุง เพื่อให้ง่ายต่อการคลื่อนไหวและลดความเจ็บปวด ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถลงน้ำหนักได้อย่างปกติ
 5. กลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว เช่น เดินเซ ก้าวสั้น หลังค่อม ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งธาราบำบัดจะช่วยพยุงรอบตัว ให้ง่ายต่อการฝึกเดิน การออกกำลังกายในท่าต่างๆ ซึ่งผู้สูงอายุอาจจะทำได้ยากขณะที่ออกกำลังกายบนบก หรือ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและได้รับการผ่าตัด ซึ่งจะต้องได้รับการฟื้นฟู ฝึกเดิน ให้เป็นปกติ
 6. กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง ผู้ป่วยที่ผ่าตัดหัวใจ การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจยังไม่แข็งแรง และหัวใจขาดเลือด ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องออกกำลังกายเพื่อให้หัวใจแข็งแรง แต่การออกกำลังกายนั้นต้องไม่หักโหมเกินไป เพราะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยได้  (ทั้งนี้ต้องผ่านการประเมินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจก่อน)
 7. กลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่หลังคลอด ช่วยส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายที่เหมาะสม  ปลอดภัยสำหรับสตรีมีครรภ์ สตรีหลังคลอด ผู้มีน้ำหนักตัวมาก และเด็กเล็กอายุ 3 เดือน -2 ปี
 8. กลุ่มเด็กพิเศษ  ช่วยกระตุ้นพัฒนาการ ในเด็กที่มีปัญหาด้านการทรงตัว พัฒนาการช้า และเด็กที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ  และในกรณีผู้ป่วยเด็กที่อายุน้อยกว่า 12 ปี จะมีนักกายภาพบำบัดอยู่ภายในตัวเครื่องด้วยเพื่อช่วยในการใช้เครื่อง
 9. กลุ่มผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ต้องการลดน้ำหนัก ช่วยในการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยใช้แรงต้านของน้ำ ระบบกระแสน้ำ (Jet stream) และการปรับความเร็ว-ความชันของสายพาน

 

สิ่งที่ผู้ป่วยจะได้รับ

 • มีการกำหนดโปรแกรมการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละท่าน
 • มีนักกายภาพบำบัดคอยดูแลแบบตัวต่อตัว อย่างใกล้ชิด
 • ความเป็นส่วนตัวเนื่องจากให้การรักษาผู้ป่วยเพียงคนเดียวต่อครั้ง
 • สะอาด ปลอดเชื้อ ด้วยระบบหมุนเวียนน้ำสามารถระบายน้ำออกทันที หลังการใช้งานทุกครั้ง

 

แนวทางการรักษา

แพทย์จะเป็นผู้ตรวจดูอาการและสาเหตุของการเจ็บป่วย จากนั้นจึงกำหนดโปรแกรมการรักษา โดยมีนักกายภาพบำบัดเป็นผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยตามโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับผู้ป่วยแต่ละท่านโดยเฉพาะ

ข้อจำกัดของผู้ป่วยในการใช้เครื่อง Hydro Physio Therapy

 1. ผู้ป่วยต้องมีสัญญาณชีพปกติ
 2. ผู้ป่วยต้องรู้ตัวและมีสติดี
 3. ผู้ป่วยต้องผ่านการคัดกรองจากแพทย์ และนักกายภาพบำบัด
 4. ผู้ป่วยต้องไม่เป็นโรคหัวใจที่ควบคุมไม่ได้ (ผ่านการประเมินโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ)
 5. ผู้ป่วยต้องไม่มีบาดแผลเปิด
 6. ผู้ป่วยต้องไม่มีภาวะโรคติดเชื้อทางผิวหนัง
 7. ผู้ป่วยต้องไม่อยู่ระหว่างการมีประจำเดือน

ประโยชน์ของธาราบำบัด

 1. ช่วยลดแรงกระแทกต่อข้อต่อต่างๆ โดยใช้แรงลอยตัวของน้ำ
 2. เพิ่มการทรงตัวให้ดีขึ้น และการเคลื่อนไหวในน้ำที่สัมพันธ์กันของร่างกาย
 3. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด กระแสน้ำอุ่นจะทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น
 4. ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ
 5. ช่วยลดความเจ็บปวด ลดอาการข้อติด ทำให้รู้สึกผ่อนคลายยิ่งขึ้น
 6. ช่วยออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยใช้แรงต้านของน้ำระบบกระแสน้ำ (Jet stream) และการปรับความเร็ว-ความชันของสายพาน
 7. ช่วยในการออกกำลังกายและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมของน้ำ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกภาพบำบัด โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052-089-780

www.bangkokhospital-chiangmai.com   / https://www.facebook.com/BangkokHospitalChiangmai

Email : info@bangkokhospital-chiangmai.com