ความประทับใจของผู้ป่วย

ประสบความสำเร็จในการรักษาอาการ Atrial Fibrillation

อ่านต่อ

การช่วยเหลือผู้ป่วย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้ป่วย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉีย...

อ่านต่อ

ประสบความสำเร็จผ่าตัดผู้ป่วยเนื้องอกในสมอง พักฟื้น 3 วัน กลับบ้านได้

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จผ่าตัดผู้ป่วยเนื้องอกในสมอง พักฟื้น 3 วัน กลับบ้านได้...

อ่านต่อ